Hoppa till innehåll

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING OM CYBERSÄKERHET OCH ANALYS AV DINA DIGITALA TILLGÅNGAR

VÅRAN EXPERTIS

PCI PENETRATIONSTESTNING

Detta kan garantera att ditt säkerhetssystem uppfyller PCI-standarden. Operativa och tekniska komponenter kontrolleras för att säkerställa datasäkerhetssystem för kortinnehavarnas uppgifter och för att säkerställa betalningen.

TRÅDLÖS PENETRATIONSTESTNING

Här kan man analysera tekniska brister, svagheter och kritiska trådlösa sårbarheter samtidigt som man aktivt undersöker de säkerhetsåtgärder som taktiskt har placerats i Wi-Fi-nätverken.

PENETRATION AV APPLIKATIONER

Genom att bryta sig in i din applikation med eventuella penetrationshot eller attacker syftar penetrationstestningsförfarandet till att upptäcka sårbarheterna och få en översiktlig bild av alla säkerhetshot som döljer sig i ditt system.

HÅRDVARUSÄKERHET

I dagens digitala värld är hårdvara för datorer och smarttelefoner en viktig del av vårt dagliga liv. Dessa enheter är dock också sårbara för säkerhetshot och kan utnyttjas av cyberbrottslingar

SCANNING AV SÅRBARHETER

Vi identifiera och prioritera säkerhetsrisker i sina system och tillämpningar. Vårt expertteam använder en kombination av manuella och automatiserade tekniker för att identifiera sårbarheter och utvärdera den potentiella effekten av exploateringar.

SÅRBARHETSBEDÖMNING

Använder vi de senaste sårbarhetsskannrarna för att hjälpa organisationer att snabbt identifiera och åtgärda säkerhetsbrister.


VARFÖR ÄR PENETRATIONSTESTNING NÖDVÄNDIG?

Penetrationstestning kan vara en bra idé för att visa de verkliga riskerna som finns dolda i ditt system och förbättra din säkerhet. Det finns många sätt på vilka testförfarandet kan gynna både företagare och slutanvändare.

 Några av dessa fördelar listas nedan!

  • Med hjälp av tjänster för penetrationstestning kan du organisera och upptäcka säkerhetshot på ett skickligt sätt.
  • Du kan undvika sanktioner och uppfylla övervakningsbehoven.
  • Skydda ditt företags image samt kundernas lojalitet.
  • Omgå hastigheten för övergripande nätverksavbrott.
  • Säkerställa verksamhetens kontinuitet när du får en kortfattad uppfattning om din cyberförsvarsförmåga.
  • Få ett expertutlåtande från en tredje part.
  • Följ policyer, bestämmelser och certifieringar för efterlevnad.
Tjänster

Samarbetspartners

Vilka VI ÄR

FÖRETAG

Cybernord är ett företag som tillhandahåller säkerhetslösningar baserade på Zero Trust-säkerhetsfilosofin. Vårt mål är att hjälpa organisationer att skydda sina kritiska data och tillgångar genom att verifiera identiteten och pålitligheten hos alla användare

ERFARENHETER

Här kan man analysera tekniska brister, svagheter och kritiska trådlösa sårbarheter samtidigt som man aktivt undersöker de säkerhetsåtgärder som taktiskt har placerats i Wi-Fi-nätverken.

SEKRETESSPOLICY

Syftet med denna policy för personuppgifter är att ge en omfattande förståelse för de metoder och processer genom vilka vi samlar in och använder din personliga information när du interagerar med vår webbplats eller begär att bli kontaktad.

OM OSS

Cybernord är ett företag som tillhandahåller säkerhetslösningar baserade på Zero Trust-säkerhetsfilosofin. Vårt mål är att hjälpa organisationer att skydda sina kritiska data och tillgångar genom att verifiera identiteten och pålitligheten hos alla användare

Vilka Vi Är

OM VÅRT FÖRETAG

När vi utvecklas i framtiden kommer vi att kunna erbjuda mervärde i varje steg vi tar som affärspartner.

Cybersäkerhet är den del av affärstänkandet där man skaffar rätt lösningar för rätt insatser men också mycket mer än så. Om vi fokuserar tillräckligt starkt på kärnverksamheten når vi förmodligen kvalitet i tid. Hur gör ni för att uppnå en viss cybersäkerhet?

Vår framgång beror på transparens och kommunikation. Vi hjälper organisationer med vår spetskomepens inom cybersäkerhet för en säkrare framtid.